”Lämna flumskolan?” – Bra, börja med friskolorna

”Vi måste bort från flumskolan” säger Jan Björklund. Om vi nu ska vara kritiska mot pedagogiska experiment – börja med att titta på friskolorna. Det är ju där vi kan hitta mer eller mindre lyckad aternativ pedagogik. Exempelvis Vittras (ett av de större friskoleföretagen) så kallade ”Case-metod” – får verkligen eleverna de allmänna övergripande kunskaperna som man har rätt att förvänta sig?  Och vad eleverna lär sig på de religösa friskolorna är väl en öppen fråga. 

Annonser