Posten privatiseras utan debatt

”Maud Olofssons genväg till privatisering av Posten”. Så beskrivs sammanslagningen av danska och svenska Posten i en mycket intressant artikel i dag av Patricia Hedelius, DN:s börskrönikör. Danska posten har nämligen ett engelskt riskkapitalbolag, CVC, som delägare som kräver en försäljning inom fem år. Nu planeras för börsnotering. Hårda nypor och personalnedskärningar behövs för att klara rationaliseringsmålet på en miljard. Arbetstillfällen inte minst i Sverige kommer att försvinna. Samtidigt kommer ledningen och styrelsen för det sammanslagna Posten belönas med ett privatekonomiskt klipp vid börsnoteringen, enligt CVC:s gängse sätt att arbeta.

Var fanns debatten kring detta när planerna på sammanslagningen presenterades?

Annonser