Norberg poppar upp igen

Johan Norberg, f d Timbro-ideolog, har äntligen blivit insläppt i DN:s spalter. Tyvärr för honom vid en tidpunkt då ännu färre kan ta den enkelspåriga marknadsliberalism han predikar på allvar. Vad skriver han då? Att det är fel att rädda bankerna, man ska låta marknadens självläkande krafter verka. Nu är det ju så att man lät bankerna gå omkull under 30-tals depressionen med förfärande resultat och ansvariga politiker och ekonomer har dragit lärdom av detta och försöker en annan väg.
Slutklämmen på den långa artikeln är att man måste undvika ökad reglering av hedgefonder. Det vill säga att krav på kapitaltäcknig och kreditbetyg inte är bra för den finansiella stabiliteten (sic!).
Om man verkligen tror på marknadens förmåga att själv lära av sina misstag så borde man kanske gå ner på individnivå och se över den ödesdigra kombinationen bonus-gyllene fallskärm vilket gör att VD:ar och finanschefer i praktiken har allt att vinna och inget att förlora på ett oansvarigt risktagande.

Annonser