Historierevisionism

Efter att ha läst ett par böcker utgivna av näringslivets tankesmedja Timbro tycker DN:s Rikard Westerberg i dag under rubriken ”Lite mer kapitalism och ödmjukhet, tack” att vi ska skriva om historieböckerna om hur Sverige blev ett välfärdsland. Lite historierevisionism under Timbro-skribenternas objektiva överinseende, föreslår han.
När näringslivet nu börjat sponsra läroböcker är förstås avståndet kort till att man vill bestämma vad som ska stå i historieböckerna.
För det vet väl alla att det var näringslivet som stod på barrikaderna och krävde social trygghet och rättigheter åt arbetare när välfärdsstaten Sverige byggdes. Eller hur var det egentligen…

Annonser

Patetiskt försvar av orättvisa betyg

Dagens Nyheter försöker sig i dagens ledare på det akrobatiska numret att försvara eller bagatellisera den gallopperande betygsinflation som skett de senaste åren (andelen elever med MVG i alla ämnen har ökat 28 gånger!). Att tidningen ger sig in i detta är naturligtvis för att betygsinflationen i sin tur pekar på en nackdel med att skolor drivs av ekonomiska incitatament. Att friskolorna är de största bovarna i dramat är förstås inte heller något som tidningen vill ska framstå alltför tydligt.