I Alliansens Sverige är cancersjuka misstänkta och deras läkare också

Det krävs närmast en grundkurs i juridik för att skriva underlag för en sjukskrivning enligt försäkringskassans hårdare krav som gäller efter den 1 januari i år.
Texten måste vara lång och utförlig med lydelser direkt från lagboken, men samtidigt så enkel att Försäkringskassans handläggare förstår. Skriver inte läkaren exakt rätt formulering finns risken att sjukskrivningen inte beviljas.
”Det är omöjligt att ägna så mycket tid åt detta, vårt system brakar ihop” säger en psykiatriker på cancerkliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm (artikel i DN idag.).
I Alliansens Sverige är alla sjuka, oavsett vilken sjukdom de har, misstänkta och misstrodda – och även deras behandlande läkare.
Ett absurt människofientligt system, som kränker svårt sjuka människor – det är vad Alliansen skapat.

Annonser