De gröna och blåfärgad journalistik

Den som såg presskonferensen idag kan inte ha missat Maria Wetterstrands fullständiga sågning av Alliansens politik. Inte bara den väntade kritiken mot miljöpolitiken, utan framför allt kritiken mot behandlingen av de sjuka och arbetslösa, de ökade klyftorna, skolpolitiken som inte vill ge någon en andra chans. Det var en brutal kapning av i princip hela den politiska linjen som Alliansen står för och möjligheterna till samarbete verkade obefintliga. Det var klarspråk, men det märktes knappt i media.
Allianstrogna tidningar vill förstås att Miljöpartiet ska byta sida och slätade över eller uteslöt det som inte rörde miljön i de grönas motivation till varför de inte hade väljarnas mandat för ett Allianssamarbete.
Man kan inte låta bli att fundera ibland över den motvind i media som de rödgröna kämpar emot som gjort det så svårt att få fram budskap.
Kanske ligger det något i Åsa Linderborgs artikel om Kim Il Sung-journalistik.

Annonser

Politruker sätter rubrikerna på SvD?

I SvD skriver en handläggare på försäkringskassan en debattartikel angående det uppmärksammade fallet med överläkaren, ”Lex Jörg”.
I artikeln skriver handläggaren om det batteri av förträffliga åtgärder som väntar de utförsäkrade. (Själv hörde jag ett radioprogram härom dagen där en utförsäkrad kvinna berättade att åtgärderna i hennes fall hade inskränkt sig till tre möten med en handläggare under en tre månaders period, men det är en annan debatt) .
I sak skriver handläggaren dock ”Och andra faktorer än rent medicinska kan inte beaktas, till exempel ålder eller utbildning” – exakt det problem som uppmärksammats i ”Lex-Jörg”-fallet.
Men rubriken på artikeln, som säkerligen satts av SvDs redigerare, är ”Oppositionens bluff”. Dessutom med citat-tecken, trots att ordvalet inte finns i artikeln.
Är det politruker på SvD, som tar över rubriksättningen när valet närmar sig?
PS – vill tipsa om en lysande artikeln om den svenska skolan av Åsa Linderborg i AB.

Därför är överläkaren en bomb som måste desarmeras

I DN idag jobbar man på för att försöka desarmera fallet med överläkaren.
Fallet är besvärande för Alliansen av flera orsaker.
1) En person som drabbas av stroke kan inte beskyllas för att vara simulant.
2) En person som kämpar sig tillbaka från 25 procents abetsförmåga till 75 procent kan inte beskyllas för att ”inte ta sig i kragen”
Dessa faktorer visar att man kan råka verkligt illa ut med Alliansens ”arbetslinje”, utan egen förskyllan. Om det nu någon trott motsatsen, vilket inte är klockrent i vissa kretsar.
3) Men den kanske viktigaste orsaken är ett nytt argument i debatten. Det visar vilket slöseri – samhällsekonomiskt och för den enskilde – det är att personer med kvalificerade utbildningar, subventionerade av samhället – tvingas till helt andra områden.
Detta ekonomiska argument förstås intellektuellt också av de som saknar empati med de drabbade.
Det finns inget sätt att försvara konsekvenserna av regelverket i fallet överläkaren. Därför måste fallet desarmeras eller sopas under mattan.

Här är pappret, Fredrik

Ur AB idag om TV-utfrågningen av Reinfeldt:
”Först då utfrågarna påstod att alla sjukskrivna ska prövas mot hela arbetsmarknaden kvicknade statsministern till:
– Om det finns ett papper där det står att alla sjukskrivna ska prövas mot hela arbetsmarknaden, då vill jag se det.”

Från Alliansfritt Sverige:
”Reinfeldts svar var att kräva att få se detta papper som säger att sjuka skall prövas mot arbetsmarknaden. Alliansfritt Sverige är därför glad över att kunna tillhandahålla detta papper. I form av försäkringskassans vägledning 2004:9 version 11 ”Sjukersättning och aktivitetsersättning – rätt till ersättning, beräkning m.m.” där vi på sida 110 kan läsa:

6.3.2 Förvärvsarbete på arbetsmarknaden – bestämmelser från och med den 1 juli 2008
Vid bedömningen av om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt vid prövning av rätt till sjukersättning och aktivitetsersättning beaktas om den försäkrade har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. (Prop. 2007/08:136 s. 88)

Vid prövning av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan prövas i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Det tidigare kravet på att arbetet ska vara normalt förekommande på arbetsmarknaden har alltså tagits bort…

….Denna vägledning innebär i klartext precis det som frågeställaren påpekade att om den sjuke har en teoretisk förmåga till arbete på någon som helst form av arbete så är personen inte sjuk.”
Alltså oavsett om detta teoretiska arbete finns tillgängligt eller inte, en fullständig Kafka-situation, som ingen Allians-politiker har anständigheten att reagera mot.

Partiet för den som aldrig kommer bli sjuk

Att moderaterna är partiet för den som aldrig kommer få någon svår sjukdom var tydligt när Fredrik Reinfeldt framträdde i TV och inte ville ta ställning i fallet med överläkaren med stroke som skulle tvingas till heltidsjobb på Samhall istället för 75 procents tjänst som läkare.
35 miljarder hade sparats in på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna – pengar som förstås varit med och finansierat skattesänkningarna, mest för höginkomsttagare.
Så för den som är säker på att aldrig råka ut för någon allvarlig sjukdom och inte heller bryr sig om andra som är sjuka, så är valet lätt. Moderaterna är partiet.