Glöm inte gymnastiksalar och kemisalar och….

Jan Björklund vaknar yrvaket upp och konstaterar att friskolor sparar pengar på att skippa bibiliotek, skolsköterskor och studievägledning för att maximera vinsterna.
Några fler tips till till Jan Björklund. Inventera hur det står till med gymnastiksalar (trot eller ej, men en del friskolor koncentrationsläser hela terminens gympa genom någon vecka på en kursgård) och laboratorieutrustningen i fysik och kemisalar (ekar ofta tomt). Undersök också vad det finns för bokutbud i de friskolor som faktiskt har ett bibliotek – att inte boksamlingen består av Jackie Collins romaner donerade av föräldrarna (ett exempel hämtat från verkligheten). Har de matsal eller Rikskuponger till eleverna? Kolla lärartätheten och hur mycket av undervisningen som består av att eleverna lämnas ensamma med datorer.
Plötsligt kanske vi hittar förklaringen till friskolornas vinster och varför så många företag tycker det verkar gynnsamt att starta en friskola…

Annonser

Reglegera elmarknaden och avbolagisera Vattenfall

I Aftonbladet har de olika politiska partierna svarat på frågan vad de ska göra åt de skandalösa elpriserna.
Men tyvärr är det bara småkrafs de erbjuder. Ingen vågar föreslå ett nödvändigt Alexander-hugg.
Fler aktörer och ökad konkurrens säger en del.
Men det funkar inte. Elproduktionen är ett så kallat naturligt monopol -precis som vi inte bygger parallella vägar brevid varandra, så kommer det inte att byggas stora vattenkraftverk där det finns befintliga. Fler kärnkraftverk säger andra. Varför ska vi lösa problemet med att det tas ut överpriser på billig vattenkraft genom att bygga dyr kärnkraft?
Släpp alla ideologiska blockeringar om marknadslösningar till varje pris och inse att i fallet elmarknaden blev det ett misslyckande som stått oss mycket dyrt.
Gå tillbaka till ruta ett – hårdreglera eller avskaffa elmarknaden och avbolagisera Vattenfall. Allt var inte bättre förr, men elpriserna för svenska hushåll och industrin var det definitivt.

Tillägg: Lena Melin i AB säger idag politikerna inte kan göra något. Elen kommer inte bli billigare. Elbörsen sätter priserna.
Men jo, det finns faktiskt något politikerna kan göra – avskaffa elmarknaden och återgå till hur det var före avregleringen. Det finns inga formella hinder.

Elnotan betalar Borgs skattelättnader för de rika

E24 avslöjar att el-bolagen tjänar absurda vinster i Sverige per anställd – mellan två och sex miljoner! Tio gånger mer än vinsten per anställd elbolagen gör i andra länder. Den talande rubriken är ”El-juntans vinstfest”. I Aftonbladets och E24:as tillhörande webbfråga vill 97 procent att politikerna ska ingripa.
El-marknaden är ett så kallat naturligt monopol och bör naturligtvis vara statlig och skötas av ett icke-vinstdrivande verk. Som det var förr.
Men Anders Borg lär inte lyfta ett finger. Utöver ett ryggmärgsreflexartat motstånd mot att kritisera eller rentav återkalla en avreglering, så finns det ju andra skäl.
Avkastningen från Vattenfall bidrar till att göra nuvarande och kommande jobbskatteavdrag som främst gynnnar höginkomsttagare möjliga, utöver de miljarder som dragits in från sjuka och arbetslösa.
AB, AB2, SvD, SvD2

EU – nyliberal anti-demokrati?

Att EU ska blanda sig i löne- och A-kassenivåer i medlemsländerna tillhör de obehagliga inslagen i EU där vissa nyliberala ekonomiska idéer sätts i sten och ska lyftas utom räckhåll för demokrati och folkets självbestämmande. Det är ju absurt att till exempel frågan om vi får ha någon alkoholpolitik i Sverige ska prövas av en domstol i EU, liksom att ha en centralbankschef som ska stå över politiska beslut, och inte kan avsättas ens om han utför sitt jobb på ett vanvettigt sätt.
Nationalekonomi är ingen precis vetenskap även om den gör anspråk på det. Det är till stor del en fråga om politiska åsikter – inte vetenskap. Därför är det livsfarligt att låta ett expertvälde av ekonomer med en politisk agenda styra över oss under maximen ”we know what is best for you”.

Vill DN att USA ska anfalla Egypten?

När man inte tror att DN kan gå mer åt höger dyker det upp några gamla mörkblå figurer.
För några veckor sedan var det signaturen Sander (Nils Erik Sandberg) som skrev några märkliga formuleringar om demokratin som ett problem kontra marknadsekonomin. Lustigt nog dök artikeln aldrig upp i nätversionen av DN. Kanske var den för kontroversiell.
Så idag är det Hans Bergström som saknar George W Bush och hans metoder att sprida ”demokrati” genom att invadera länder. Bergström citerar ett långt stycke av ett floskelfyllt propagandatal av Bush, så man nästan känner hur Bergströms ögon tåras.
George W Bush, den sannolikt mest katastrofala president USA haft i modern tid, som förstört den internationella rättsordningen, förstört den amerikanska rättsstaten, förstört USA:s anseende världen över, förstört den amerikanska ekonomin och framförallt kostat hundratusentals människor livet.
Frågan är om resten av DN:s ledarredaktion vill se amerikanska bomber och en militär invasion i Egypten eller om Bergströms inlägg bara är en pinsamhet. Men artikeln står faktiskt rubricerad som ledare, om än signerad.

Tvärtom – lönerna är för låga

Jonas Milton, vd för Almega, arbetsgivarorganisationen, säger i AB att ungdomsarbetslösheten beror på att lönerna är för höga. I själva verket har lönerna i förhållande till företagens vinster varit på historiskt låga nivåer under många år.
Låga löneökningar skulle kompenseras med låg ränta vilket har lett till lån istället för lön – med långsiktigt katastrofala inverkningar på samhällsekonomin.
Lönerna kan aldrig bli tillräckligt låga för arbetsgivarna ska vara nöjda – oavsett hur höga vinsterna är.

En provkarta över misslyckade marknadslösningar

DN idag är en veritabel provkarta på misslyckanden för naiva marknadslösningar och nyliberal politik.
• Klyftorna ökar innerstad-ytterstad.
första sidan kan vi läsa att Östermalmsborna ökat sina inkomster de senaste 10 åren med 60 procent, medan i exempelvis Skärholmen är inkomstökningen 0,1 procent. Den nyliberala politik som dominerat de senaste decennierna är mer effektiv på att omfördela välstånd från fattiga till rika än att producera välstånd.

• Ingen bostadspolitik.
”När man gör något på arbetsmarknadspolitikens område utvärderar man varje minsta programdel. När det gäller bostadsmarknaden har man fullständigt avreglerat. Man tog bort bostadsdepartementet och har ju knappt en bostadsminister värd namnet”, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

• Bostadsrättsombildningar bidrar till skuldsättning
Att de många, ofta kuppartade, ombildningarna till bostadsrätter och utförsäljningen av allmännyttan bidrar till den ökade skuldsättningen som man talar bekymrat om borde väl vara uppenbart för alla. Men tydligen inte för Finansinspektionen.
”Men Finansinspektionen är tagen på sängen – myndigheten har inte ens tänkt tanken att ombildningarna bygger upp hushållens skuldbörda”, skriver DN. Man tar sig för pannan. Läs också mitt inlägg om bostadsbubblan.

• Direktörernas löner skenar – löntagarnas tvärnitar
Se LO:s rapport (DN Ekonomi s 5) och från TT.

• Flykt från facket och A-kassan
Alliansens politik för att försvaga facket med höjda avgifter och försämrad A-kassa har lyckats över förväntan med följda att löntagarnas inflytande minskar och den sociala tryggheten blir allt mindre. (Om detta ska kallas misslyckande eller inte beror förstås på vilken utgångspunkt man har.) DN Ekonomi s2-3.

• SJs problem
SJ:s ledning hoppas att katastrofåret 2010 ska läggas till handlingarna. Ulf Adelson har tidigare bett om ursäkt och kritiserat splittringen i en absurd mängd bolag. DN Ekonomi s 4.

• Galopperande elpriser efter avreglering och bolagisering
De senaste tio åren med den avreglerade elmarknaden i Sverige har elpriserna stigit med 81 procent – näst högst i Europa. Svenskarna betalar näst högst andel av sina inkomster för el – bara I Bulgarien är det värre. I exempelvis Frankrike, där man inte avreglerat, har priset bara stigit med 4 procent under samma period.
”Att de svenska priserna skulle stiga efter avregleringen var väntat. Det svenska elsystemet byggs ihop mer och mer med det europeiska systemet”, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.
Men hallå – argumentet för en avreglering samt bolagiseringen av Vattenfall var ju att priserna skulle minska. Hur dumma är vi egentligen som stillatigande tar det här? Se mitt inlägg ”Kejsaren är naken – avbolagisera Vattenfall”.

Ingen bra dag för nyliberala ideologer alltså. Ändå var det för en gångs skull inget om de omänskliga utförsäkringarna.

Ego-cyklister

Hanne Kjöller skriver idag om hur cyklister borde få använda mer våld för att freda sig mot livsfarliga bilister.
Kjöller, vars journalistik annars mest handlar om att bagatellisera problemen för sjuka och fattiga, ser från sitt perspektiv. Hon är inte sjukskriven – alltså behöver ingen vara det. Hon har bra lön – alltså finns det inga fattiga. Hon bor på cykelavstånd – alltså är bilister ett otyg.
Cyklisterna spelar offerrollen, men själva är de minst lika mycket drumlar som andra trafikanter. Ställ er vid övergångsstället vid den långa cykelbanan vid Norr Mälarstrand och försök korsa cykelbanan med ett litet barn eller en liten hund om ni törs. Ingen cyklist stannar eller ens trampar på bromsen vid de vita linjerna.
Det handlar om ego-tänk. Man har flyttat till Sveriges huvudstad, landets nervcentrum, där hundratusentals människor har arbetsplatser eller ärenden att uträtta. Men när man väl har tagit sig in och skaffat en bostad i innerstaden förstår man inte vad alla andra ska där och göra.