Inte bara skolan – nu är välfärden i Sverige sämst i Norden

I dagens DN skriver Jens Magnusson, ”välfärdsekonom, SEB”, att svenskarna har mindre förtroende för välfärden än befolkningen i våra nordiska grannländer.
Sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, socialbidrag – på elva punkter av tolv undersökta ligger Sverige efter Danmark, Norge och Finland och totalt sett alltså sist.
Att SEB skriver om detta är narurligtvis för att man tror att det finns pengar att hämta i privata tilläggsförsäkringar och man försöker vinkla artikeln åt det hållet.
Men slutsatsen man drar av artikeln blir istället att vi dragit ner för mycket på välfärden under alliansens styre. Inte bara skolan är numera sämst i Norden, utan hela den sociala tryggheten.
En intressant detalj att notera – de övriga länderna har ingen karensdag i sjukförsäkringen. Med andra ord mindre misstänksamhet mot sjuka, utan samhället går under för det.

Annonser

Militärkuppen

I DN idag skriver Frank Rosenius, Bo Hugemark och Karlis Neretnieks från Kungl Krigsvetenskapsakademien att Sverige inte kan låta bli att bli att delta på NATOS sida i en konflikt gällande Baltikum. Orsaken skulle vara den så kallade solidaritetsförklaringen som riksdagen angivit. Detta är ju en grov dragning – solidaritetsförklaringen är inget fördrag med någon främmande makt och sannolikt hade det inte blivit någon majoritet om riksdagsledamöterna hade presenterats för scenarion som de i debattartikeln. Eftersom bara 20 procent av befokningen stöder ett NATO-medlemskap så får vi väl formulera om avsiktsförklaringen så den inte kan tolkas om artikelförfattarna gör. Det är ju bara ett enkelt riksdagsbeslut.
Vad de inte nämner i artikeln är att Sverige ligger vidöppet för ryska missiler och bombplan. En konsekvensanalys av det kanske hade varit lämpligt för att ge folk hela bilden.
Bara genom att artikeln publiceras riskerar vi att ryska robotar riktas om mot Sverige och att Gotland blir förstahandsmål vid en spänd situation. Med de exempel som anges skulle vi alltså två gånger sedan 2008 varit i förhöjd risk för krig om solidaritetsförklaringen tolkats som i artikeln.
Militärer som försöker föra politik bakom ryggen på svenska folket och politiker är farliga.