Lena Mellin tummar på sanningen

I AB idag skriver Lena Mellin att Håkan Juholt tummar på sanningen i frågorna om krogmomsen och avregleringen av el eftersom (s) var med om att införa dem, och den stigande arbetslösheten, eftersom man nu räknar på ett nytt sätt enligt EU:s regler.
I själva verket är det Mellin som gör dragningar och vinklar. Att ompröva gamla (s) ståndpunkter är knappast att ljuga – och att inte byta ståndpunkt exempelvis angående den 10-15 år gamla avregleringen av elmarknaden efter dess katastrofala resultat vore väl att vara extrem marknadsfundamentalist.
Det är många tokiga beslut som tagits under den nyliberala yran som började efter 80-talet. Att ifrågasätta dessa nu, även om man var med om att införa dem, när följderna blivit synliga – är det att fara med osanning? Nej. Alliansen vill ju inte göra några förändringar. Den krackelerande pensionsreformen, där pensionerna skulle räddas med ständigt stigande börskurser, behöver också ses över.
Läser man igenom vad Mellin skriver om arbetslösheten ser man att hon vinklar också där. Ökad sysselsättning är en annan sak än minskad arbetslöshet och det vet alla insatta.
Mellins antipati mot Juholt börjar kännas besvärande. Sorry, som Lena Mellin skrev.

Annonser