Över två miljoner per jobb

I dag hittar vi en artikel i SvD vars andemening är att den sänkta restaurangmomsen varit lyckad eftersom tusentals nya jobb skapats.

Tittar vi så på matematiken så ser den ut så här:

14.500 nya jobb = 20 procent mer än förra året = 2.500 nya jobb

Kostnad för sänkt restaurangmoms = 5,4 miljarder kronor

5,4 miljarder dividerat med 2.500 jobb = 2,16 miljoner kronor per jobb

Är det ett lyckat resultat?

PS – tips om en bra krönika från Lars Calmfors i DN idag. Nu är det väl dags för en diskussion om att den sociala tryggheten har ett egenvärde som ett mål i sig. Calmfors skriver:

Regeringen bör kritiseras för att den i sin iver att öka sysselsättningen delvis glömt bort behovet av att ge männi­skor ett rimligt försäkringsskydd mot inkomstförluster. Sådant försäkringsskydd har blivit en restpost snarare än ett mål i sig. Reformerna av sjukförsäkringen har gjorts på ett så okänsligt sätt att många människor kommit i kläm.

Annonser