Nästa steg i NATO-konspirationen

Det finns uppenbarligen en klick militärer och försvarspolitiker som i det dolda försöker kringgå vårt demokratiska styrelseskick och mot folkets vilja ansluta oss till NATO, så att vi en dag ska vakna upp och finna anslutningen som ett fullbordat faktum, utan att vi förstått hur det gått till.

Det är ljuset av det man ska se insatserna i Afghanistan och Libyen, och de märkliga krigsspel man deltar i, där Sverige utan reservationer offrar hela sitt flygvapen i NATO-insatser, till de andra deltagarländernas förvåning.

Genom att satsa allt på flygvapnet och försumma resten av försvaret ordnar man en situation där Sverige inte kan försvaras utan NATOs hjälp, och svenska flyginsatser vid en kris i Baltikum skulle automatiskt dra in oss i en konfrontation.

De flesta svenskar anser nog att vi skulle stödja de baltiska länderna med alla möjliga politiska medel vid en konflikt, men hur många anser att vi skulle gå i krig med Ryssland? Kan vi be att få ett svar på hur de politiska partierna ställer sig, innan det är för sent.

Ska vi behöva bli kallsvettiga nästa gång en kris uppstår vid någon av Rysslands randstater?

Annonser