Livsfarligt cykelförslag

Tydligen har man ingenting lärt av det tragiska fiaskot med att låta fotgängare få obegränsat företräde vid övergångsställen vilket ökade antalet olyckor med 30 procent.

Ett förslag som lät bra i teorin misslyckades därför att det lett till att fotgängare inte längre kontrollerar om bilarna uppmärksammat dem, eller om de hinner bromsa. Ingen vågar backa från förslaget av prestigeskäl, det skulle ju kunna leda till en beskyllning om att man tycker bilar är viktigare än människor. Därför struntar man i det empiriska resultatet och under tiden blir mängder av människor påkörda i onödan.

Nu kommer kanske misstaget att göras om, men ännu värre, när cyklister föreslås få företräde när cykelvägarna korsar bilväg. Förutom att cyklister redan är de mest odisciplinerade och riskbenägna trafikanterna  så är de dessutom mycket snabbare än gångtrafikanterna. Det blir ännu svårare för bilisterna att hinna uppfatta faran. Det bådar inte väl för den framtida olycksstatistiken.

PS – ett förslag till utredaren Kent Johansson om han verkligen vill öka säkerheten för cyklister och inte bara plocka politiska poäng. Förbjud användandet av mobiltelefon när man cyklar i trafiken. Trot eller ej, men det ser man dagligen i rusningstrafiken på Stockholms mest trafikerade gator.

Annonser