Ekonomerna förstörde vårt samhälle

Per Krusell, ordförande i priskommittén, beklagar sig över att nobelpriset i ekonomi inte bemöts med tillräcklig respekt. (DN idag)

Ja, vad sa man säga om en underutvecklad beteendevetenskapskap som politiskt ligger mycket nära nyliberalismen. Som med sina pretentioner på att stå för vetenskapliga sanningar fått alldeles för stort inflytande på samhället.

Ja, man kan ju nämna Nobelprisets roll i den enorma högervridning av politiken som skett sedan 1980-talet. Genom att först ge nobelpriset i ekonomi 1974 till Friedrich Hayek, politiskt en högextrem, nästan anarko-kapitalist, som skrivit boken ”Vägen till träldom” som inte bara kritiserar socialism och kollektivism, men också den demokratiska staten. Sedan följde man upp det 1976 då priset gavs till Milton Friedman, extremliberal, som ansåg att Nixon var vänstervriden, och med den försåtliga formuleringen ”det är fel att göra gott med andras pengar” dömde ut all omfördelnings- och biståndspolitik. Nu hade Nobelpriset gett en vetenskaplig fernissa åt den högervåg svepte över världen. Det stora projektet i västvärlden att bygga ett bättre samhälle, som pågått sedan andra världskrigets slut (”The spirit of 46”) upphörde. Margaret Thatcher sa: ”Det finns inte något samhälle – baar en massa män och kvinnor.”

 Priset betalar vi alla nu, i form av lägre tillväxt än under Keynes tid, mindre social trygghet och ökade samhällsklyftor.

Trots all produktivtetshöjning arbetar vi lika många timmar eller mer, som för trettio år sedan, medan vinsterna ackumuleras i skatteparadis hos en liten elit.

Annonser