Och där gick luften ur NATO-ballongen

I DN punkterar några av Sveriges absolut tyngsta experter på diplomati och säkerhetspolitik äntligen den NATO-ballong som pumpats upp av DN:s, SvD:s och Expressens ledarsidor och som det förefaller, militärer som regelbundet pytsar ut lämpliga uppgifter för att stärka saken .

Hans Blix (fd utrikesminister, chef för IAEA, chef för FN:s vapeninspektörer i Irak), Rolf Ekéus (fd ordförande för FN:s Irakkommission, Washingtonambassadör) och   Sven Hirdman (fd statssekreterare i försvarsdepartementet, Moskvaambassadör) påpekar många självklarheter som ändå behöver sägas.

Den viktigaste är kanske att spänningen i vår del av världen skulle öka, och därmed Sveriges säkerhet minska, med ett svenskt-NATO-medlemskap.

Det är också välgörande att de talar klarspråk om den så kallade solidaritetsförklaringen.

Vad gäller Sverige innebär inte den ensidiga svenska solidaritetsklausulen att Sverige har skyldighet att ge militär hjälp till något annat land. Däremot omfattas vi av EU:s allmänna solidaritetsklausul, vilket innebär att vi kan ge andra EU-länder, inklusive våra nordiska grannländer, den humanitära och politiska assistans vi är villiga och kapabla till.

Det här är viktigt eftersom NATO-förespråkare brukar hänvisa till solidaritetsklausulen och påstå att Sverige i praktiken redan är med i NATO (oavsett att svenska folket inte känner till det, och inte heller har tillfrågats).

Bra att den medvetna missuppfattningen nu kan avfärdas.

Annonser

”Bokriskommittén” – follow the money

Den försåtligt döpta ”Bokriskommittén” får nyhetsutrymme i Dagens Nyheter.

Uppdragsgivare för detta lobbyistarbete är ”Fastighetsägarna Sverige och Handelskamrarna i Stockholm, Väst-Sverige och Syd-Sverige.”

Och kommitténs rekommendationer är… konstpaus för spänningens skull… marknadshyror!

DN presenterar denna partsinlaga som en nyhet med bästa placering i tidningen. Jo, jo, där fick fastighetsägarna bra valuta för pengarna, även om det naturligtvis kostade en hel del att anlita professorerna.

Friskolornas lobbyister tar ton

I DN idag tar tre ”forskare” ton och påstår att man inte kan dra för stora slutsatser av PISA-undersökningen och försvarar friskolorna. Man  anlägger en populistisk nedsättande ton mot politikerna – slutklämmen är ”Ju förr politikerna inser detta, desto bättre.”

Vi ska alltså misstro politikerna, men lita på ”ekonomiforskare” som de presenteras i ingressen som är verksamma vid ”Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London,  samt Institutet för näringslivsforskning (IFN). 

Att den svenska skolmarknaden är en guldklimp som måste försvaras av lobbyister  till varje pris förstår man ännu mer nu när Sverige snart är det enda land i världen som tillåter vinster i skolan nu när socialdemokraterna vann valet i Chile. Ett av deras främsta vallöften var att avskaffa vinstdrivna friskolor. En händelse som det varit förvånansvärt tyst om i Sverige och den svenska skoldebatten.